Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön är viktig för oss, läs om hur vi arbetar för att våra medarbetare ska må så bra som möjligt.

Den största tillgången

Engagemang, professionalitet och kunskaper inom yrket är vårt företags största tillgång, och dessa egenskaper bidrar våra anställda med. Därför strävar vi efter trivsel, engagemang samt uppskattning av våra anställda. Detta gör vi genom att delge information och låta de anställda påverka besluten som ska tas.

Arbetsmiljölagen

För att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön, både fysiskt, psykiskt och socialt, ställer vår verksamhet upp specifika krav som måste uppnås.

Lagar, regler och fastställda krav är grundläggande och måste följas, och vårt systematiska arbetsmiljöarbete är integrerat i det dagliga arbetet och utgör en naturlig del av vår arbetskultur.

Detta säkerställer att ingen som följer arbetsmiljölagen riskerar att drabbas av olyckor eller ohälsa, alltid inom ramen för gällande lagstiftning. Vi ser till att information om vår arbetsmiljöpolicy kommuniceras klart till alla anställda och ansvariga. Varje medarbetare har ett personligt ansvar att följa dessa lagar och krav, och är skyldig att omedelbart rapportera eventuella risker för arbetsmiljön.

Det är även viktigt att använda anpassade skyddsanordningar och följa säkerhets- och ordningsföreskrifter för ett skyddat och säkert arbete.